Megjelent az első szám

Tisztelt Olvasóink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a mai naptól a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület évnegyedes online folyóiratának: az Új Nézőpontnak az első száma elérhető a folyóirat honlapján, a http://ujnezopont.biharkutatas.hu-n.

1. szám

Az Új Nézőpont célja, hogy megteremtse a szabolcsi hajdúvárosok, a Hajdúkerület, a történeti Hajdú és Bihar vármegyék és megyék, valamint Debrecen múltjára vonatkozó kutatások első, teljesen elektronikus megjelenésű, különböző tudományterületeket összekapcsoló szakmai fórumát.

A folyóirat gyarapítani kívánja a figyelme középpontjában álló történelmi-földrajzi térről felhalmozott kultúrtörténeti ismeretanyagot. és igyekszik – a földrajzi értelemben vett – Erdély nyugati előterét képező vidék tudományos kutatását egyfajta „interdiszciplínává” emelni, s ezért tudományágaktól függetlenül teret adni a legújabb kutatási eredményeknek.

A szerkesztőség munkatársai köszönik az eddigi segítséget, és a továbbiakban is szívesen veszik a szakmai észrevételeket, javaslatokat.

Kérjük, hogy a tisztelt szerzők, kollégák és olvasók a folyóiratnak szánt kéziratokat és hozzászólásokat az ujnezopont@gmail.com e-mail címre küldjék.

Debrecen, 2014. május 10.

A Szerkesztőség