Szerkesztői útmutató

A folyóirat évnegyedes formátumából kifolyólag a kéziratok leadási határidejét a következő dátumokhoz kötjük:

  1. szám – az aktuális tárgyév február 25.
  2. szám – az aktuális tárgyév május 25.
  3. szám – az aktuális tárgyév augusztus 25.
  4. szám – az aktuális tárgyév november 25.

Terjedelmi keretek

A tanulmányok maximum 40000 karakter,

a műhelymunkák maximum 20000 karakter,

a forrásközlések, adattárak és honismereti írások maximum 40000 karakter,

a recenziók maximum 5000 karakter terjedelemben kerülnek közlésre.

A kéziratokat doc formátumban, az illusztrációkat mellékelve, PDF-, illetve JPG-formátumban kérjük eljuttatni az impresszumban megadott e-mail címre. Amennyiben ezt a terjedelem nem teszi lehetővé, előzetes egyeztetést követően vesszük át a szerzőtől.

Kérjük, hogy a közölni kívánt illusztrációk közlési engedélyét is csatolják a megküldésre kerülő kézirathoz!

Útmutató a tudományos apparátus elkészítéséhez

A folyóirat kiadványkészítési gyakorlatát elfogadott szerkesztői és kiadói normakönyvek előírásaival összhangban alakította ki, ezért csak a követelményeknek megfelelő apparátussal ellátott dolgozatokat fogad be és jelentet meg.

Források

A forrásokra való hivatkozásnál kérjük, hogy a szerzők a forrástípusnak megfelelő rövidítési formát alkalmazzák. A jegyzetben használt forráshivatkozásokat a kézirat végén közlésre kerülő forráslistában kell kibontani.

Jegyzetben – MNL HBML IV.1.a 1. k.

Forráslistában:

MNL Magyar Nemzeti Levéltár

HBML Hajdú-Bihar Megyei Levéltára

IV.1.a Bihar vármegyei nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek.

 

Szakirodalmi hivatkozások

 

Teljes könyvre való hivatkozás esetén:

Jegyzetben – Orendt 2013. 15.

Bibliográfiában – Orendt Mihály: A hegyközcsatári református egyházközség története. Debrecen, 2013.

Periodikára való hivatkozás esetén:

Jegyzetben – Seres 2011. 100.

Bibliográfiában – Seres István: Források Kis Víg Miska üldözéséhez. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. (2011). 87–107.

Tanulmányra való hivatkozás esetén:

Jegyzetben – Orosz 2001. 74.

Bibliográfiában – Orosz István: Adatok Nagyvárad szőlőtermeléséhez a XVII. században és a XVIII. század első felében. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2001). 73–79.

Folyóiratban megjelenő tanulmány, szakcikk esetén:

Jegyzetben – Seres 2003. 49.

Bibliográfiában – Seres István: Egy elfeledett sárréti krónikás: Papp Zsigmond. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 2. sz. 49-50.

Újságban megjelenő cikk esetén:

Jegyzetben – Kiss 1986. 2.

Bibliográfiában – Kiss István: A só története. Magyar Nemzet, 20. évf. (1986), 12. sz., 1986. január 13. 2.

Internetes hivatkozás esetén:

Jegyzetben – Sóki 2005. 130.

Bibliográfiában – Sóki Béla: Magyar nyelvű oktatás az Érmelléken. Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. http://biharkutatas.hu/wp-content/uploads/2012/01/em207.pdf (Utolsó letöltés: 2013. november 14.)

A folyóiratban a következő rövidítéseket alkalmazzuk:

– ha a megjelenés helye Budapest: Bp. (minden más települést kiírunk)

– kötetszám megadáskor a kötet szó: k.

dobozszám megadáskor a doboz szó: d.

mikrofilmtekercs szám megadáskor a mikrofilmtekercs szó: tek.

– vesd össze: vö.

– ugyanő:

– ugyanott: uo.

– lásd: l. vagy ld.

– jegyzet: jz. vagy jegyz.

– pagina: p. (csak a levéltári iratanyag használatánál kell feltüntetni)

– fólió: fol.

– szórtan: passim